Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Beretning fra Skelund menighedsråd

Beretning fra Skelund menighedsråd


# Skelund
Udgivet onsdag d. 2. december 2020, kl. 15:22

Ved orienteringsmødet i Skelund kom der ingen ud over menighedsrådet – derfor denne beretning.

Når man ser 4 år tilbage, er der mange ting at berette om. Der sker meget i et menighedsråd, så vi kan ikke tage det hele med!

Der har været en del ansættelser: Vi har i provstiet ansat fælles regnskabsfører og fælles personalekonsulent. En væsentlig lettelse for kasserer og kontaktperson, idet de formelle krav til regnskab og personaleledelse bliver skærpet til stadighed.

Vi har ansat ny præst to gange, først Anna, dernæst Peter. Desuden ansat ny fællespræst, Anne.

Vi har ansat Lene i flexjob til at sørge for mad til konfirmanderne.

Vi har ansat ny kirkesanger, Anders, og ny gravermedhjælper, Lotta, efter Kurts alt for tidlige død.

Vi har bygget til på kirkehuset og arbejdet videre med at udvikle kirkegården.

Vi har lavet nye spændende kirkelige arrangementer alene og sammen med Visborg: Reformationsfejring på Visborggård med Luther og Katharina, popgudstjenester og koncerter, store velgørenhedskoncerter, friluftsgudstjenester, børne- og familie-gudstjenester.

Vi er blevet ”Grøn Kirke”.

Vi byggede en bro over Korup å sammen med FDF, så vi kunne arrangere  bededags-vandring gennem skoven til Visborg kirke.

Vi samarbejder med Eftermiddagshøjskolen om foredrag, f.eks. foredrag i kirken med Charlotte Rørth.

Vi har nogle visioner ønsker og ideer til kommende menighedsråd:

Vision: Skelund kirke skal være relevant for hele menigheden. Det vil sige, at kirken i løbet af året kommer i kontakt med alle segmenter af lokalbefolkningen.

Vi kan arbejde med forskellige gudstjenesteformer og udvikle på højmessens liturgi.

Vi kan deltage som kirke i arrangementer i Skelund-Veddum og holde koncerter og foredrag.

Vi kan være aktive på sociale medier (kirkens facebook) og lave et læseværdigt kirkeblad.

Menighedsrådet kan være aktivt i andre foreninger og være aktivt til stede i kirken.

Desuden kan vi fortsætte kirkegårdsudviklingen og arbejde videre med kirkens bygninger. Vi har lige startet processen med at få renoveret kirkegårdsmuren. Det er en lang proces med mange formelle krav.

Menighedsrådsformand
Jan Thøgersen