Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vi/Jeg har født

Fødselsregistrering

Hvis I har født på hospitalet, sørger jordemoderen for at anmelde fødslen og det sker helt automatisk.

Hvis fødslen er foregået uden deltagelse af en jordemoder, skal I selv indgive en fødselsanmeldelse inden 14 dage efter fødslen. Dette gør I ved at klikke på nedenstående link og printe en fødselsregistreringsblanket, som I udfylder og afleverer på jeres kirkekontor.

Link: Fødselsanmeldelse via borger.dk

Faderskab

Hvis I er gift, bliver faderskabet automatisk registreret og I har automatisk fælles forældremyndighed.

Hvis I ikke er gift, skal I afgive en "Omsorgs- og ansvarserklæring" for at registrere faderskabet, hvilket skal ske inden 14 dage efter fødslen. Erklæringen giver fælles forældremyndighed.

Dette forudsætter:

  • at begge forældre er fyldt 18 år og myndige (ikke under værgemål)
  • at moren ikke er gift
  • at moren ikke har været gift med en anden end barnets far indenfor de sidste 10 mdr. før barnets fødsel
  • at moren ikke er separeret ved fødslen
  • at vitterlighedsvidnerne underskriver erklæringen samme dato, som forældrene

I kan registrere faderskabet på flg. måder:

Digitalt via Borger.dk:

I skal bruge jeres NemId og det er moren til barnet, der starter registreringen.

Klik på nedenstående link:

Omsorgs- og ansvarserklæring via borger.dk

Såfremt I af særlige årsager er eller kan blive fritaget for at udfylde erklaringen digitalt (hvis I ikke har NemId), kan I printe den via samme link og aflevere den personligt på kirkekontoret.

Hvis der ikke indgives en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage fra barnets fødsel, indleder Familieretshuset en faderskabssag. Sagsbehandlingstiden hos Familieretshuset er minimum 10 uger. Se yderligere oplysninger på www.familieretshuset.dk