Jeg ønsker navneforandring

Ansøgning om navneændring foregår via borger.dk - link: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring

Der skal betales et gebyr til det offentlige for behandling af ansøgninger om navneændringer. Indbetalingen foretages inden ansøgningen om navneændringen - læs mere på borger.dk (ovenstående link).

Navneændring i forbindelse med vielse er fritaget for dettegebyr, såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab (altså tager et eller flere af hinandens navne som fælles)

Navneændringer for børn under 18 år, der skifter navn i forbindelse med forældrenes navneændring, er ligeledes fritaget for gebyr. Bemærk at børn over 12 år, skal give deres samtykke til navneændring og at begge forældre skal give deres samtykke til at barnets navn ændres.

Såfremt man ikke har fælles forældremyndighed, gælder der særlige regler - læs mere på borger.dk  (ovenstående link)

FAMILIE OG BØRN - BORGER.DK

HVAD SKAL BARNET HEDDE?

Se lister over godkendte navne i Danmark

Klik på billedet: