Als og Øster Hurup kirkers menighedsråd | Kirkerne i Hadsund Provsti

Als og Øster Hurup kirkers menighedsråd

Als kirkes menighedsråd

 

Formand

Jens Laurids Pedersen

Teglvænget 70, Als
9560 Hadsund

Tlf: 30 20 25 83

jlpedersen@mail123.dk

     

 
 

Kirkeværge

Ole Bressendorf

     

 
 

Underskriftsberettiget

Gunhild Jensen

Hulvejen 3, Als
9560 Hadsund

Tlf: 21 14 49 33

gunhild2608@gmail.com

     

 
 

Sekretær

Elsebeth H. Davidsen

Teglgaardsvej 20, Als
9560 Hadsund

Tlf: 29 88 55 98

pouldav@c.dk

     
 

Karen Margrethe Poulsen

Grøndalsvej 12
9560 Hadsund

Tlf.: 

tutogharry@outlook.dk

     

 
 

Kasserer

Alice Bertelsen

Halvrebene 149, Als
9560 Hadsund

Tlf: 29 47 09 46

alicebertelsen@gmail.com

     
 

Sognepræst

Iben Brejner Højgaard

Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund

Tlf: 98 58 10 11 / 30 30 37 85

ibh@km.dk

     

 
 

Bygningssagkyndig

Jens Borup

Teglvænget 60, Als
9560 Hadsund

Tlf: 60 49 49 21

marjenbor@gmail.com

     

Øster Hurup kirkes menighedsråd

     

 
 

Formand

Inger-Lis Jepsen

Møllevænget 39, Ø. Hurup
9560 Hadsund

Tlf: 27 57 87 96

lis_jepsen@hotmail.com

     
 

Sekretær

Lene Birgitte Hansen

Strandbækken 16, Ø. Hurup
9560 Hadsund

Tlf: 61 69 88 76

leneogotto@hotmail.com

     

 
 

Næstformand og kasserer

Hanne Schmidt

Kongensvej 8, Øster Hurup
9560 Hadsund

Tlf: 98 58 82 08

hanne.schmidt8208@gmail.com

     

 
 

Kirkeværge og kontaktperson

Ib Nis Poulsen

Thaliavej 13C, Ø. Hurup
9560 Hadsund

Tlf: 30 27 73 34

karinatzen@hotmail.com

     

 
 

Menigt Medlem

Karin Atzen

Thaliavej 13C, Øster Hurup

9560 Hadsund

karinatzen@hotmail.com

     

 
 

Bygningssagkyndig

Jørgen Reinholt Olsen

Møllevænget 39, Ø. Hurup
9560 Hadsund

Tlf: 53 57 75 05

jorgen.r.olsen@hotmail.com

     

 
 

Sognepræst

Iben Brejner Højgaard

Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund

Tlf: 98 58 10 11 / 30 30 37 85

ibh@km.dk

Kontaktoplysninger Als Menighedsråd

Menighedsrådets e-mail:

8303@sogn.dk

Kontaktoplysninger Øster-Hurup Menighedsråd

Menighedsrådets e-mail:

9216@SOGN.DK

Ophavsret: