Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Retningslinjer for Astrup og Rostrup Kirker ifbm. COVID-19-restriktoner

Opdateret 21. maj 2021

Kirkerne er åbne, og vi kan holde gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer. Dog er der stadig restriktioner for, hvor mange vi må være samlet, og hvordan vi må opholde os i kirkerummet.

Generelt for begge kirker

 • Der må op til være 82 personer i Astrup Kirke og 75 personer i Rostrup Kirke. Begge tal er ekskl. personale
 • Forsamles vi udendørs må vi maksimalt forsamle 100 personer (det generelle forsamlingsforbud)
 • Der bør, når vi synger, holdes to meters afstand mellem individer/grupper/familier, som ikke har daglig omgang med hinanden
 • Der bør, når vi ikke synger, holdes én meters afstand mellem individer/grupper/familier, som ikke har daglig omgang med hinanden
 • Grundet afstandskravet ved sang vil det ikke altid være muligt at finde pladser til det maksimale deltagerantal i kirkerne.
 • ​Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om hygiejne mv. skal overholdes. Har man tegn på sygdom, kan skal man blive hjemme.
 • Der benyttes salmebøger, som efter gudstjenesten sættes i "karentæne" i 72 før de benyttes igen.
 • ​Personalets anvisninger skal følges.
 • Der skal bæres mundbind i kirkerne samt tilhørende lokaler, hvor der er offentlig adgang. Mundbind skal bæres, når man flytter sig rundt i rummet, og må tages af, når man enten sidder eller står.

Vedr. Højmessen og øvrige gudstjenester

Der er et begrænset antal pladser, og vi kan derfor ikke garanterer, at der er plads til alle.

Astrup Kirke

 • Vi sidder på hver anden bænk. Der er op til 38 ”solopladser” i kirken
 • Der sidder to personer pr. bænk, dog må grupper/familier der har daglig omgang med hinanden gerne sidde på bænkene sammen.
 • Nadveren afvikles forsvarligt under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Rostrup Kirke

 • Der er op til ”27 solo-pladser” i kirken.  Grupper/familier der har daglig omgang med hinanden må gerne sidde på bænkene sammen
 • Der er bænke, hvor det er hensigtsmæssigt at sidde, hvis flere gerne vil sidde sammen i en gruppe. Følg personalets anvisning.
 • Nadveren afvikles forsvarligt under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Vedr. Højmesser med dåb

Der er et begrænset antal pladser, og vi kan derfor ikke garanterer, at der er plads til alle.

Astrup Kirke

 • Dåbsfamilien får råderum over op til 45 pladser til gudstjenesten. De resterende pladser er forbeholdt øvrige kirkegængere
 • Dåbsfamiliens gæster skal placere sig på de bænkene 1-9 i venstre side samt bænkene 2-8 i højre side. Som oftest vil dåbsgæsterne være i én eller flere grupper, der har daglig omgang med hinanden, og skal derfor ikke overholde reglen om to meters afstand. Det er dåbsfamiliens opgave at fordele sig på bænkene efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Bemærk at personalet anvisninger stadig skal følges.
 • Øvrige bænke i kirken er forbeholdt den øvrige menighed.
 • ​Bliver de pladser, som er forbeholdt de øvrige kirkegængere ikke brugt, så må der naturligvis komme flere dåbsgæster ind på de resterende pladser, så længe vi ikke overstiger det maksimale antal på 82 personer i kirken. I så fald vil dåbsgæsterne også kunne fordeles sig på flere af de øvrige bænke
 • Dåbsfamilien meddeler præsten, hvor mange gæster der er inviteret.
 • Dåbsfamilien er undtaget for brug af mundbind i forbindelse med dåben.

Rostrup Kirke

 • Dåbsfamilien får råderum over op til 37 pladser til gudstjenesten. De resterende pladser er forbeholdt øvrige kirkegængere
 • Dåbsfamiliens gæster skal placere sig på de forreste to bænke og fem stole i kirkens venstre side samt de forreste fem bænk og fire stole i kirkens højre side. Som oftest vil dåbsgæsterne være i én eller flere grupper, der har daglig omgang med hinanden, og skal derfor ikke overholde reglen om to meters afstand. Det er dåbsfamiliens opgave at fordele sig på bænkene efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Bemærk at personalet anvisninger stadig skal følges.
 • Øvrige bænke i kirken er forbeholdt den øvrige menighed.
 • ​Bliver de pladser, som er forbeholdt de øvrige kirkegængere ikke brugt, så må der naturligvis komme flere dåbsgæster ind på de resterende pladser, så længe vi ikke overstiger det maksimale antal på 82 personer i kirken. I så fald vil dåbsgæsterne også kunne fordeles sig på flere af de øvrige bænke
 • Dåbsfamilien meddeler præsten, hvor mange gæster der er inviteret.
 • Dåbsfamilien er undtaget for brug af mundbind i forbindelse med dåben.

Vedr. Dåbsgudstjenester

Gældende for begge kirker

 • Der kan afholdes dåb for op til to dåbsbørn pr. gudstjeneste.  
  Hver dåbsfamilie råder derfor over op til halvdelen af det maksimale antal deltagere i kirken, da gudstjenesten ikke karakteriseres som en offentlig gudstjeneste.  Dvs. hhv. 82 personer i Astrup kirke og 82 personer i Rostrup Kirke
 • Det er dåbsfamiliens opgave at organisere sig i kirkerummet, så sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes. Som oftest vil dåbsgæsterne være i én eller flere grupper, der har daglig omgang med hinanden, og skal derfor ikke håndhæve reglen om to meters afstand.
 • Det er kirkens personales ansvar at sikre at retningslinjerne efterleves af dåbsfamilien. Derfor skal personalets anvisninger følges.
 • Det er fastlagt hvilke dage, det er muligt at holde dåbsgudstjenester. Kontakt præsten herom.
 • Dåbsfamilien er undtaget for brug af mundbind i forbindelse med dåben.

Vedr. begravelser og bisættelser

Gældende for begge kirker

 • For den kirkelige handling som foregår i kirkerummet gælder deltagerbegrænsningen som beskrevet ovenfor.
 • For den del af den kirkelige handling, som foregår uden for kirkerummet, er der en begrænsning på 100 personer omkring graven, dog skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer stadig efterleves.
 • Det aftales mellem præst og pårørende særskilt for den enkelte begravelse/bisættelse, hvordan den kirkelige handling planlægges og organiseres. Kontakt derfor præsten.​
 • De nærmeste pårørende er undtaget for brug af mundbind i forbindelse begravelsen/bisættelsen ved udbæring af kisten.

Vedr. vielser og kirkelige velsignelser

Gældende for begge kirker

 • Foregår den kirkelige handling i kirkerummet gælder de ovennævnte begrænsninger for antal.
 • Foregår den kirkelige handling i det fri, må der være op til 100 deltagere.
 • Det aftales mellem præst og pårørende særskilt for den enkelte vielse/kirkelige velsignelse, hvordan den kirkelige handling planlægges og organiseres. Kontakt derfor præsten.
 • Brud, brudgom og nærmeste familie er undtaget for brug af mundbind i forbindelse med selve vielsen.