Folkekirkens Familiestøtte

Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud ad døren. Skænderier med teenageren. Børn, der næsten ikke er til at hive væk fra skærmen. Det er ikke altid nemt at være forælder. Og en gang imellem kan det være godt at have én udefra at sparre med om hverdagen i familien.

Det burde vi da selv kunne klare, tænker I måske. Men alle familier kan køre fast og have brug for at se tingene med andre øjne - ligesom man kan have brug for en løbemakker for at få trænet.

Hadsund Provsti er medejere af Folkekirkens Familiestøtte, som støtter forældre, der gerne vil have en bedre hverdag. Støtten kan bestå af personlig sparring eller praktisk hjælp fra en forældreven. Det er også muligt at få et Par-tjek, hvis man gerne vil have fokus på familiens trivsel med udgangspunkt i relationen mellem forældrene.

Tilbud til børnefamilier

Du kan altid kontakte den lokale koordinator og få personlig sparring til udfordringer i familielivet. Derudover tilbyder Folkekirkens Familiestøtte velafprøvede forløb for børnefamilier:

 

Forældreven: En forældreven støtter jer via samtale i at skabe de forandringer derhjemme, som I ønsker. Det kan f.eks. være sparring omkring konflikter eller andre hverdagsrelaterede udfordringer. Tilbuddet er for forældre med hjemmeboende børn i alderen 0-17 år.

 

Hånd i Hånd: En forældreven støtter jer via praktisk hjælp og er med til at giver jer et pusterum og større overskud i hverdagen. Tilbuddet er for familier med mindst ét barn i alderen 0-6 år og tilbydes inden for disse bestemte områder:

 

Den rare middagsstund: Forældrevennen tilbyder praktisk støtte i ulvetimen, så alle kan blive klar til en rar middagsstund. Forældevennen deltager i måltidet og kan fx være med til at skabe god stemning, inddrage børnene, lave mad, dække bord og rydde af. Sammen kan I også få ideer til madplan og struktur på planlægningen af måltidet, hvis det giver mening i netop jeres familie.

 

Gode hjemlige rammer: Forældrevennen tilbyder praktisk hjælp i hjemmet. I kan fx få hjælp til at skabe gode legemiljøer for børnene eller fysisk plads til et godt spisemiljø. I kan også få hjælp til at skabe struktur på rutinerne vedrørende oprydning samt overblik over hjemmets fysiske rammer, hvis I ikke trives, som de er. Forældrevennen bidrager med ny inspiration og en ekstra hånd til at få skabt et hjem, hvor I føler jer tilpas og har det godt sammen.

 

Tvillingehjælp: Forældrevennen tilbyder praktisk hjælp ved at være de ekstra hænder, der ofte mangler i en tvillingefamilie. Forældrevennen kan eksempelvis være med til at drage omsorg, vugge eller give mad. Det er også en mulighed, at forældrevennen deltager i aktiviteter, der indirekte har med børnene at gøre. Fx lettere rengøring, opvask og forberedelse af måltider.

 

Friluftsliv: Forældrevennen tilbyder praktisk hjælp ved at være med i udendørsaktiviteter. Forældrevennen kan eksempelvis være med til at planlægge oplevelser, dele viden om naturen og være med til at finde på simple aktiviteter, der giver alle i familien mere frisk luft.

Alle forløb er uden egenbetaling og tilbydes uanset religiøs overbevisning. Vi tilbyder vores hjælp med stor respekt for familiens ønsker og værdier, ligesom vi går højt op i at skabe det rette match mellem familie og forældreven. I Folkekirkens Familiestøtte har vi tavshedspligt, og vi journaliserer ikke.

 

Læs mere i folderen: Folder til familier

Tilbud til par

I Folkekirkens Familiestøtte tilbyder vi også sparring til par, der ønsker hjælp til at styrke og vedligeholde forholdet i tide og over tid. Forskningen viser nemlig, at et godt parforhold mellem forældrene har stor betydning for børns udvikling og trivsel, og det ønsker vi at bakke op om.

 

På baggrund af en forberedende spørgeskemaundersøgelse tilbydes I 2 x 90 min. samtaler med fokus på styrker såvel som bekymringer i forholdet. I inspireres til at få talt om begge dele på en god måde med plads til begge jeres perspektiver. Desuden får I en personlig feedbackrapport baseret på jeres spørgeskemabesvarelse, som kan inspirere jer til at arbejde videre med at vedligeholde og styrke parforholdet.

 

Samtalerne foregår med jeres lokale koordinator, som er certificeret vejleder i Par-tjek fra Center for Familieudvikling. Der er tale om forebyggende samtaler, og man behøver derfor ikke at have store problemer i sit parforhold for at tage et Par-tjek. Ligesom vi løbende går til tandlægen for at forebygge store tandproblemer, giver det god mening at være på forkant med store parforholdsproblemer.

Par-tjek er et veldokumenteret og forebyggende tilbud til par, som er udviklet af psykologer fra Center for Familieudvikling og forskere fra Århus Universitet. I Folkekirkens Familiestøtte tilbyder vi det gratis.

 

Læs mere i folderen: Partjek

Bliv forældreven

Som frivillig forældreven støtter du forældre i at skabe de forandringer i familien, som den lokale koordinator har aftalt med familien. Det kan f.eks. være det gode måltid, hvordan de kommer godt ud ad døren om morgenen, eller hvordan de får børnene til at hjælpe i familien.

 

Som forældreven står du ikke alene. Du kan altid trække på den lokale koordinator, og du bliver godt klædt på med viden, sparring og bliver en del af et fællesskab.

 

Som frivillig skal du igennem et godkendelsesforløb og et introkursus. Vi stiller ikke krav til din faglige baggrund, men går op i dine personlige evner og erfaringer. Du er rolig og god til at lytte, og du kan sætte dig ind i andres perspektiver.

 

Du aftaler med den lokale koordinator, hvilke opgaver du gerne vil hjælpe med, og hvor ofte det passer dig.

 

Læs mere i folderen: Folder til frivillige forældrevenner

Kontakt din lokale koordinator

Line Neve Christensen


Tlf.: 24 76 17 91
mail: lnc@km.dk

 

Læs mere om vores tilbud og andres erfaringer med os her: 

 

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Tilmelding til nyhedsmail

Følg os på Facebook