Vi/Jeg har født

 

Fødselsregistrering

 

Hvis I har født på hospitalet, sørger jordemoderen for at anmelde fødslen og det sker helt automatisk.

Hvis fødslen er foregået uden deltagelse af en jordemoder, skal I selv indgive en fødselsanmeldelse inden 14 dage efter fødslen. Dette gør I ved at klikke på nedenstående link og printe en fødselsregistreringsblanket, som I udfylder og afleverer på jeres kirkekontor.

Link: Fødselsanmeldelse via borger.dk

 

Faderskab

 

Hvis I er gift, bliver faderskabet automatisk registreret og I har automatisk fælles forældremyndighed.

Hvis I ikke er gift, skal I afgive en "Omsorgs- og ansvarserklæring" for at registrere faderskabet, hvilket skal ske inden 14 dage efter fødslen. Erklæringen giver fælles forældremyndighed.

Dette forudsætter:

  • at begge forældre er fyldt 18 år og myndige (ikke under værgemål)
  • at moren ikke er gift
  • at moren ikke har været gift med en anden end barnets far indenfor de sidste 10 mdr. før barnets fødsel
  • at moren ikke er separeret ved fødslen
  • at vitterlighedsvidnerne underskriver erklæringen samme dato, som forældrene

I kan registrere faderskabet på flg. måder:

Digitalt via Borger.dk:

I skal bruge jeres NemId og det er moren til barnet, der starter registreringen.

Klik på nedenstående link:

Omsorgs- og ansvarserklæring via borger.dk

Såfremt I af særlige årsager er eller kan blive fritaget for at udfylde erklaringen digitalt (hvis I ikke har NemId), kan I printe den via samme link og aflevere den personligt på kirkekontoret.

Hvis der ikke indgives en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage fra barnets fødsel, indleder Familieretshuset en faderskabssag. Sagsbehandlingstiden hos Familieretshuset er minimum 10 uger. Se yderligere oplysninger på www.familieretshuset.dk

Kontakt kirkekontorene

Arden Kirkekontor

 Kontor for Arden sogn, Astrup sogn, Rostrup sogn, Rold sogn, Vebbestrup sogn, Oue og Valsgård sogn

Als Kirkekontor

 Kontor for Als sogn, Øster Hurup sogn, Skelund sogn og Visborg sogn

Hadsund Kirkekontor

 Kontor for Vive-Hadsund sogn

Familie og børn - links

Folkekirkens Familiestøtte

 Hjælp til forældre for at skabe trivsel i hjemmet

Borger.dk - Familie og børn

 Vejledninger til familielivets forskellige faser og kontakt til det offentlige

Familieretshuset

 Vejledning om navne, adoption, værgemål m.v.