Jeg skal konfirmeres

 

Hvad er konfirmation?

Konfirmation betyder bekræftelse - ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, der blev givet ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben, om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet. Derfor skal man også være døbt for at kunne blive konfirmeret. Er man ikke døbt, men ønsker at blive konfirmeret, kan man blive døbt inden konfirmationen - dette aftaler man med sin lokale præst og det kan både foregå som en almindelig dåb under en gudstjeneste eller som en mindre højtidelighed, hvor kun de nærmeste er til stede. 

 

Konfirmationsforberedelse:

For at blive konfirmeret skal man som sagt være døbt, man skal gå til konfirmationsforbredelse og gå i kirke reglemæssigt inden konfirmationen (nogle præster har fastsat et bestemt antal gange, man skal gå i kirke).

I de fleste sogne arbejder præsterne tæt sammen med skolerne omkring formidling af relevante informationer via skoleintra i forhold til konfirmationsforberedelsen. Ved tvivl, kontakt dit lokale kirkekontor eller din sognepræst.

 

Konfirmandundervisningen:

Når man går til konfirmandundervisning, er det for at lære noget om, hvad det vil sige at være kristen. Det er egentlig det, man i gamle dage kaldte dåbsoplæring, fordi man netop bliver kristen, når man bliver døbt. Derfor skal man bagefter lære, hvad det egentlig er, at man er blevet døbt til og på.

Der er forskel på, hvornår og hvordan undervisningen er tilrettelagt i det enkelte sogn. Tit er der elever på den lokale skole fra flere sogne og tiden der er afsat til undervisningen tilrettelægges i samarbejde med skoleledelsen.

De fleste steder foregår undervisningen i den lokale præstegård eller sognegård og der er afsat tid indenfor det normale skoleugeskema til dette. Nolge steder undervises der skoleklassevis, andre steder samles alle konfirmander for en hel årgang på samme tid. Enkelte steder foregår undervisningen om eftermiddagen/aftenen udenfor det normale skoleskema. Alt dette vil man få information fra præsterne og skolen omkring.

Derudover har de fleste konfirmandhold også nogle særarrangementer, man skal deltage i - f.eks. en heldagstur ud af huset, en gospeldag eller andre arrangementer. Dette vil der også blive informeret om fra præsterne.

 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse:

Der er forskellige ordninger i de enkelte sogne i forhold til selve tilmeldingen til konfirmationsforberedelse. Nogle steder får man udleveret/tilsendt en tilmeldingsblanket, der skal afleveres på kirkekontoret. Nogle steder skal man tilmelde sig digitalt via sognets hjemmeside. Er man i tvivl, kan man kontakte sit lokale kirkekontor og spørge om fremgangsmåden i ens eget sogn.

I de fleste sogne vil forældre og elever blive indbudt til et orienteringsmøde i efteråret, inden opstart af konfirmationsforberedelsen.

Hvis din kirke har mulighed for at tilmeldingen forgår digitalt, kan du finde link til tilmeldingsformularen længere nede på denne side.

Kontakt kirkekontorene

Arden Kirkekontor

 Kontor for Arden sogn, Astrup sogn, Rostrup sogn, Rold sogn, Vebbestrup sogn, Oue og Valsgård sogn

Als Kirkekontor

 Kontor for Als sogn, Øster Hurup sogn, Skelund sogn og Visborg sogn

Hadsund Kirkekontor

 Kontor for Vive-Hadsund sogn

Konfirmation - links

Tilmelding til konfirmation i Rold og Vebbestrup kirker

Tilmelding til konfirmation Astrup og Rostrup kirker

Tilmelding til konfirmation i Vive og Hadsund kirker

Als Kirke

Tilmelding til

konfirmation

Als kirke

Øster Hurup kirke

Tilmelding til

konfirmation

Øster Hurup kirke

Tilmelding til

konfirmation

Visborg kirke

Administreres af

Vive-Hadsund pastorat

Tilmelding til

konfirmation

Skelund kirke

Tilmelding til konfirmation

Oue og Valsgård kirker

Tilmelding til konfirmation 

Arden og Storarden kirker

Hvad betyder konfirmationen?

 Læs mere om konfirmationens betydning, festen og få gode råd, hvis du er i tvivl